Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego

Podstawa prawna

 • art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
  2. Załącznik:
  – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Opłaty

 • Nie pobiera się.

 

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Oświaty, pok. 2, tel. 95 759-20- 61

 

Tryb odwoławczy

 • Nie ma.

 

Dodatkowe informacje

 • Odbiór skierowania w Wydziale Oświaty tut. Starostwa, pok. nr 2 – osobisty rodziców za
  okazaniem oryginału orzeczenia ppp.