Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Termin załatwienia

  • do 30 dni lub od ręki (przy złożeniu osobistym).

 

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

 

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 

Załączniki:

  • kopia dokumentu na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu,

 

Opłaty

  • Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy

  • Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami).

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu